Edcity ( E-learning, Job-matching, Mental care after recruitment)

*Chủ dự án: Phạm Quang Hùng.

Edcity là nền tảng trực tuyến để học ngoại ngữ và kết nối người học với nhà tuyển dụng quốc tế, trong giai đoạn đầu là Nhật Bản, và trong tương lai là thị trường nói tiếng Hàn và tiếng Anh. Nội dung học được thiết kế dưới dạng hệ sinh thái trang bị cho người học kiến thức cần thiết để làm việc.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.