EcoWorth Tech Pte. Ltd.

EcoWorth Tech (EWT) là một đối tác về giải pháp xử lý chất thải với đặc thù là chuyển hóa các chất thải thành các sản phẩm tái sử dụng trong khi mang lại các lợi ích về môi trường và xã hội. EWT là một công ty khởi nghiệp CleanTech của Singapore được thành lập với mục đích nhằm thương mại hóa một nền công nghệ bền vững và sáng tạo được gọi là ‘Carbon Fiber Airgel’ (CFA), được phát triển tại Đại học Công nghệ Nanyang để xử lý chất thải, đặc biệt loại bỏ và thu hồi vật liệu hữu cơ. Tại Singapore và trên toàn cầu đều có nhu cầu về nền công nghệ bền vững với về việc giảm chất thải, biến chất thải thành các sản phẩm giá trị gia tăng, loại bỏ tác động môi trường của ngành công nghiệp gây ô nhiễm và đáp ứng nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng. Mặc dù có nhiều công nghệ khử nhiễm khuẩn có sẵn, nhưng hầu hết, nếu các công nghệ không phức tạp thì chúng đều tốn kém hoặc không hiệu quả. Cụ thể, việc loại bỏ một lượng lớn các thành phần hữu cơ đến một mức xả thải có thể chấp nhận được thì đặc biệt khó khăn. Công nghệ này có tiềm năng biến đổi và tác động đến ngành công nghiệp chất thải thực phẩm, khử nhiễm dầu và khí đốt và xử lý nước thải công nghiệp.

Screen Shot 2018-08-07 at 14.49.36 Screen Shot 2018-08-07 at 14.49.43
Screen Shot 2018-08-07 at 14.49.33

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam