EcoWorth Tech Pte. Ltd.

*Chủ dự án: Jinwook(Joey) Han

EcoWorth Tech là một công ty khởi nghiệp vừa được ra mắt đồng thời cũng giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực xử lý nước và chất thải. Dự án cung cấp một giải pháp đột phá để loại bỏ và thu hồi các chất ô nhiễm hữu cơ từ nước thải công nghiệp và dầu khí. Công nghệ tích hợp hoàn toàn vào các quy trình xử lý nước mới nhất theo cách hiệu quả với chi phí cao. Ngoài ra, nó sử dụng chất thải sinh khối để sản xuất công nghệ Aerogel sợi Carbon nhằm mang lại lợi ích môi trường.

 

 

 

 

 

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam