EcoWorth Tech Pte. Ltd.

*Chủ dự án: Jinwook(Joey) Han

EcoWorth Tech là một công ty khởi nghiệp vừa được ra mắt đồng thời cũng giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực xử lý nước và chất thải. Dự án cung cấp một giải pháp đột phá để loại bỏ và thu hồi các chất ô nhiễm hữu cơ từ nước thải công nghiệp và dầu khí. Công nghệ tích hợp hoàn toàn vào các quy trình xử lý nước mới nhất theo cách hiệu quả với chi phí cao. Ngoài ra, nó sử dụng chất thải sinh khối để sản xuất công nghệ Aerogel sợi Carbon nhằm mang lại lợi ích môi trường.

 

 

 

 

 

 


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.