Các dự án tham gia STARTUP DAY 2016 (cập nhật)

[lvca_portfolio posts_query=”size:200|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:315″ image_linkable=”true” taxonomy_filter=”category” image_size=”medium” per_line=”4″ per_line_tablet=”3″ per_line_mobile=”1″ gutter=”20″ tablet_gutter=”10″ tablet_width=”800″ mobile_gutter=”10″ mobile_width=”480″]


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.