Các dự án tham gia STARTUP DAY 2016 (cập nhật)

[lvca_portfolio posts_query=”size:200|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:315″ image_linkable=”true” taxonomy_filter=”category” image_size=”medium” per_line=”4″ per_line_tablet=”3″ per_line_mobile=”1″ gutter=”20″ tablet_gutter=”10″ tablet_width=”800″ mobile_gutter=”10″ mobile_width=”480″]

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam