DASH

*Chủ dự án: Dongwook Kim

 

Công ty Dash nỗ lực biến PM (Personal Mobility, còn được gọi là xe điện) trở thành phương thức vận chuyển được sử dụng rộng rãi cho xã hội ngày nay.

Giải pháp của nó là tích hợp PM vào khung giao thông công cộng của thành phố thông minh. Giải pháp bao gồm bốn thành phần: Trạm mở, PM, thiết bị IoT và hệ thống quản lý & điều khiển thông minh. Trạm mở giảm phá hoại và làm cho hoạt động hiệu quả.

Hơn nữa, nó chứa các bên thứ 3 (ví dụ: các công ty chia sẻ PM, PM cá nhân) và cho phép DASH trở thành một nền tảng tích hợp cho các PM. Thiết bị IoT cho phép các tính năng nâng cao như định vị chính xác và quản lý & kiểm soát phổ biến thông qua kết nối. Hệ thống quản lý và kiểm soát thông minh cho phép kiểm soát các PM dựa trên chính sách (thời gian / địa điểm) mà khách hàng có thể đặt ra (ví dụ: doanh nghiệp và chính phủ).

Giải pháp cũng có thể được kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ PM khác, cho dù trong toàn hệ thống hoặc trong các thành phần (ví dụ: có thể gắn thiết bị IoT với PM bên thứ 3). Về bản chất, DASH mang đến khía cạnh kết nối phổ biến để cho phép các tính năng quản lý và kiểm soát tiên tiến. Đây là một điểm hấp dẫn đối với các chủ doanh nghiệp và chính phủ vì có thể kiểm soát các PM theo cách tập trung để đảm bảo an toàn và tuân thủ các PM.

Hơn nữa, DASH mang đến các hoạt động hiệu quả với việc giới thiệu các trạm sạc không người lái trong các trang web lớn, tối ưu hóa chi phí vận hành (giảm tới 50% chi phí). .

 

 

 

 

 

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam