Đào tạo “ Giảng viên giảng dạy về Khởi nghiệp” – “Train The Trainers”

Mục tiêu giúp CLB khởi nghiệp hiểu đúng – đủ về Khởi nghiệp ĐMST, BSSC & VinTech tổ chức lớp “Giảng viên giảng dạy về Khởi nghiệp” – “Train The Trainers”.

Trong môi trường đại học, tất cả các giảng viên đều được trang bị đầy đủ và chuyên nghiệp về chuyên môn sư phạm, kỹ năng đào tạo cho sinh viên. Tuy nhiên, với mục đích giúp tất cả các giảng viên hiểu đúng, đầy đủ và giống nhau về khởi nghiệp ĐMST, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) phối hợp cùng Vintech City triển khai và đồng hành cùng các CLB trong các hoạt động khởi nghiệp tại Trường – tổ chức chương trình đào tạo “ Giảng viên giảng dạy về Khởi nghiệp” – “Train The Trainers”. Chương trình dành cho giảng viên các CLB Khởi nghiệp của các Trường, góp phần hình thành đội ngũ giảng viên làm công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hiểu đúng, đủ về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đi đúng hướng.

Đào tạo “ Giảng viên giảng dạy về Khởi nghiệp” – “Train The Trainers”

VinTech City đã tài trợ cho các CLB Công nghệ Khởi nghiệp của các Trường Đại học – Cao đẳng trên cả nước, và một trong những hoạt động tiêu biểu là đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên.

Chương trình “ Giảng viên giảng dạy về Khởi nghiệp” – “Train The Trainers” diễn ra thời gian cụ thể:

  1. Thời gian: 8g00 – 17g00 ngày 27, 28/9 và 8g00 – 12g00 ngày 29/9/2019
  2. Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)

Thông tin về khoá đào tạo sẽ tiếp tục được cập nhật tại đây.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.