Đăng ký tham gia Speedup với BSSC

  Thông tin cá nhân
 • Thông tin dự án
 • Tài liệu đính kèm
 • Dự án tham gia chương trình SpeedUp do Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ được xét duyệt vòng sơ loại khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ sau:

  1. Bảng thuyết minh Dự án Khởi nghiệp ĐMST
  2. Bài trình bày trước Hội đồng xét duyệt - Pitching Deck
  3. Kế hoạch kinh doanh
  4. Tài liệu minh chứng về hoạt động của dự án - nếu có (Ví dụ: Giấy đăng ký kinh doanh, Đăng ký sở hữu trí tuệ,...)
  5. Tài liệu minh chứng về các khoản đầu tư dự án nhận được - nếu có (Ví dụ: Cam kết đầu tư, Cam kết góp vốn,...)

  Hồ sơ mẫu vui lòng tải tại đây: https://goo.gl/zp7dX3
  Nếu các file đính kèm có dung lượng lớn, không thể tải lên được, dự án có thể chia sẻ đường dẫn đính kèm tài liệu trực tuyến.

 •  

Đăng ký nhận tin

BSSC sẽ gửi đến bạn những thông tin và sự kiện mới nhất về khởi nghiệp tại Việt Nam

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam