ĐĂNG KÝ THAM GIA MATCHING GIỮA DOANH NGHIỆP NNCNC VÀ STARTUP

logo NNCNC

Nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao có điều kiện tìm kiếm và lựa chọn những giải pháp thiết thực, hữu ích có thể áp dụng tại Doanh nghiệp. Đồng thời, giúp startups có cơ hội được tiếp cận và đưa công nghệ của mình ứng dụng vào những doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, uy tín. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Tư nhân (VPSF) và CLB Nông nghiệp Công nghệ Cao Việt Nam (DAA)

MỤC ĐÍCH:

 • Tạo sân chơi lành mạnh giúp dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội trình bày ý tưởng, giải pháp sáng tạo, thực tế giải quyết các vấn đề tồn đọng trong một doanh nghiệp NNCNC; qua đó giúp các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận, ứng dụng thực tiễn trên chính doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ Cao trong một khoảng thời gian để thử nghiệm;
 • Giúp cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tăng khả năng xúc tiến thương mại;
 • Giúp các Doanh nghiệp NNCNC và dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp có điều kiện tiếp xúc, tìm kiếm và lựa chọn những giải pháp hữu ích giải quyết vấn đề thực tế của doanh nghiệp, giúp nâng cao công nghệ áp dụng tại doanh nghiệp với mức chi phí hợp lý nhất;
 • Gắn kết các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển quốc gia khởi nghiệp.

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG:

 1. Thời gian: Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2017
 2. Địa điểm: Chương trình được triển khai trên địa bàn toàn quốc, các chương trình trọng điểm như họp báo, ra mắt các doanh nghiệp NNCNC và các Dự án, Doanh nghiệp khởi nghiệp được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình áp dụng giải pháp thử nghiệm thực tế được triển khai trực tiếp tại các Doanh nghiệp NNCNC được lựa chọn.
 3. Đối tượng:
 • Các doanh nghiệp NNCNC có nhu cầu tìm kiếm, bổ sung hoặc nâng cao các giải pháp về công nghệ áp dụng tại Doanh nghiệp.
 • Các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp có các giải pháp về công nghệ hay, sáng tạo đang được nghiên cứu và thực hiện.
 • Cơ quan truyền thông báo đài, các Sở ngành Thành phố quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Nội dung chương trình:
 • Viết yêu cầu thực tế của doanh nghiệp NNCNC;
 • Dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tìm hiểu và gửi giải pháp công nghệ ứng dụng theo nhu cầu từ Doanh nghiệp NNCNC;
 • Trình bày thực tế từ Doanh nghiệp NNCNC;
 • Hoàn thiện giải pháp công nghệ phù hợp với từng Doanh nghiệp NNCNC, kết hợp các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tương ứng với Doanh nghiệp NNCNC;
 • Ứng dụng thực tế công nghệ tại Doanh nghiệp NNCNC trong 2 tuần;
 • Đánh giá, nhận xét kết quả ứng dụng thực tiễn từ Doanh nghiệp NNCNC và đưa ra kết quả lựa chọn Dự án, Doanh nghiệp khởi nghiệp;
 • Công bố kết quả.
 1. Quy trình:

Phát động chương trình, tiếp nhận hồ sơ:

 • Thời gian: Từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2017
 • Thời gian tổ chức họp báo ra mắt chương trình: Ngày 24/10/2017
 • Các thức đăng ký tham gia chương trình:
 • Doanh nghiệp NNCNC và dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp truy cập trang web: http://bssc.vn/dang-ky-tham-gia-matching/, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký tham gia.
 • Hạn chót đăng ký dành cho Doanh nghiệp NNCNC hết ngày 20/10; dành cho Dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp hết ngày 10/11

Vòng sơ loại – Tuyển chọn:

 1. Thời gian: dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2017
 2. Nội dung:
 • Tuyển chọn hồ sơ tương ứng giữa nhu cầu Doanh nghiệp NNCNC và giải pháp dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp;
 • Trình bày giải pháp công nghệ ứng dụng trực tiếp;
 • Phản biện của Hội đồng.

Hình thức sơ loại:

 • Lựa chọn 10 Doanh nghiệp NNCNC có các nhu cầu thực tế cần được giải quyết;
 • Hồ sơ của dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được Hội đồng xem xét và đánh giá sơ bộ. Vượt qua vòng đánh giá này, các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được thông báo lịch trình bày giải pháp.
 • Các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp chuẩn bị một phần trình bày về giải pháp, ý tưởng của mình.
 • Thời gian tối đa cho phần trình bày và phản biện của một dự án là 15 phút (trình bày 02 phút và phản biện 13 phút).
 • Sau khi kết thúc sơ khảo, Hội đồng sẽ chọn ra 20 ý tưởng, giải pháp của 20 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tốt nhất, phù hợp nhất để tham gia vòng triển khai ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp. Kết quả các dự án vào vòng triển khai ứng dụng thực tế sẽ chính thức công bố vào ngày 17/11/2017 tại chương trình Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam 2017.

Vòng triển khai ứng dụng thử nghiệm tại doanh nghiệp

 • Thời gian: dự kiến từ ngày 20/11 đến ngày 03/12/2017
 • Địa điểm: Tại 10 trang trại của Doanh nghiệp NNCNC đã được lựa chọn.
 • Hình thức thực hiện: Các dự án, Doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ đến các trang trại của các Doanh nghiệp NNCNC để triển khai giải pháp công nghệ trực tiếp trong vòng 02 tuần;
  • Trong 02 tuần này tìm hiểu và nghiên cứu, hiến kế thêm những giải pháp cụ thể để nâng cao công nghệ và cải tiến quy trình tại doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cũng như năng suất cao hơn.
  • Kết thúc 02 tuần triển khai thực tế, Doanh nghiệp NNCNC và dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp có buổi làm việc chung để đánh giá kết quả, thống nhất giải pháp cụ thể đề xuất áp dụng tại doanh nghiệp, từ đó đưa ra kết quả tiếp nhận hay không đối với dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Để BTC có những giải pháp hữu ích và phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp, rất mong Anh/Chị vui lòng dành thời gian để hoàn tất những nội dung khảo sát dưới đây:

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam