Đăng ký tham gia chương trình Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ 2016

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam