Công ty TNHH FARMTECH VIETNAM

Chúng tôi thiết kế các sản phâm ứng dụng CNNT, Cơ khí, Điện tử cho trang trại với tiêu chí :
– Thay đổi cách thức canh tác của nhà nông theo hướng tích cực.
– Mang đến giải pháp trang trại thông minh, không phải nhà thông minh cho trang trại
– Bản thiết kế của 20 sản phẩm và tài liệu kĩ thuật, thị trường,Maketting. (Tc : 80GB ).
Tìm nhà đầu tư để sản xuất quy mô công nghiệp


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.