Công nghệ phát điện sáng tạo không cần nhiên liệu

Đây là công nghệ phát điện không đồng cho chi phí nhiên liệu, không làm ảnh hưởng môi trường, không phụ thuộc điều kiện tự nhiên, có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu.

Một số hình ảnh về dự án:

62. Sapro 2 62. Sapro 3 62. Sapro 4

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam