CleverTube

  • Chủ dự án: Nguyễn Hữu Ân.

CleverTube là ứng dụng cung cấp các công cụ thông minh hỗ trợ người học tiếng Anh trên Youtube. Người dùng có thể sử dụng công cụ Video recorder và gương soi để so sánh khẩu hình miệng. CleverTube sử dụng trí thông minh nhân tạo cho phép người dùng học từ vựng tiếng Anh bằng cách chỉ camera vào bất cứ từ tiếng Anh nào trên biến báo hay văn bản tiếng Anh ngoài đời thực.

031

032

033

034

 

 

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam