Chương trình ươm tạo dành cho thanh niên tại không gian khởi nghiệp Phú Nhuận

Chương trình ươm tạo dành cho Thanh niên khởi nghiệp tại Không gian khởi nghiệp Phú Nhuận là chương trình duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho các nhóm dự án/Doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và các dự án có tác động xã hội. Chương trình kéo dài 01 năm, mỗi năm lựa chọn 5 dự án để tham gia chương trình ươm tạo và hỗ trợ.

Chương trình tổ chức định kỳ hàng năm, mỗi năm chọn 05 startup tham gia được nhận các Quyền lợi:

 • Hỗ trợ văn phòng miễn phí trong 01 năm
 • Mentoring 1:1 với chuyên gia xuyên suốt 12 tháng.
 • 12 tháng ươm tạo với nhiều hoạt động chuyên sâu tập trung vào phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh do BSSC vận hành chính.
 • Hỗ trợ tài chính: ưu tiên vay vốn từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi.

Thời hạn đăng ký: Từ nay đến 31/12/2021.

Lưu ý: Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dự án có nhiều tác động xã hội, có định hướng hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực:

 • Lĩnh vực giáo dục và công nghệ trong giáo dục (Edtech)
 • Lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ hỗ trợ nông nghiệp (AgriTech)
 • Lĩnh vực y tế và công nghệ sức khỏe (Healthcare và Medtech)
 • Lĩnh vực văn hóa, xuất bản.., xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cộng đồng..và các lĩnh vực khác có tác động xã hội.
 • Các dự án khởi nghiệp khác đang trong quá trình tăng trưởng, cần sự hỗ trợ của UBND Quận Phú Nhuận, Thành Đoàn, BSSC, Quận Đoàn trong quá trình tăng tốc và phát triển.
 • I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐĂNG KÝ

 • II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

 •  

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam