Chị Lê Thị Tường Vy

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông, tiếp thị và sự kiện cho các công ty khởi nghiệp trong thời gian công tác tại BSSC, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.
  • Quản lý và tổ chức sự kiện Startup Wheel và Vietnam Startup Day trong 9 năm.
  • Tổ chức các chương trình và hoạt động khởi nghiệp lớn của Việt Nam bao gồm Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam, Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. HCM (WHISE), v.v. và hơn 200 chương trình, sự kiện chuyên sâu về khởi nghiệp.
  • Giám khảo & cố vấn cho hơn 100 cuộc thi khởi nghiệp; diễn giả tại hơn 50 chương trình trò chuyện, sự kiện khởi động
  • Có mạng lưới chuyên sâu với các kênh truyền thông của Việt Nam

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam