Celly Story

  • Chủ dự án: Jounghoon Lee.

Celly Story là một nền tảng marketing với hơn 3.000 người có ảnh hưởng tham gia trong hệ thống và chúng tôi quản lí họ như những đại lý phân phối. Celly Story kiếm tiền bằng cách quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty theo quy tắc, chiến lược của chúng tôi và sử dụng kênh SNS của những người có ảnh hưởng xã hội làm phương tiện truyền thông. Chúng tôi hiện đã có kênh riêng để mở rộng và quảng cáo dịch vụ. Ngoài ra chúng tôi còn quảng cáo dịch vụ của mình với các kênh hoạt động của người nổi tiếng, hiện dự án đang trên đà phát triển và dự định mở rộng các loại dịch vụ tự động trong tương lai.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam