Tin hoạt động

Kết nối với BSSC
Thiết kế chưa có tên
Sự kiện

Chương trình tập huấn Nâng cao năng lực số trong các hoạt động khởi nghiệp cho Hội viên, thanh niên năm 2023

Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp” là một trong những nội dung lớn nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2023, nhằm cụ thể hóa các nội dung của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030 do Thủ tướng…

Chi tiết