Hỗ trợ tài chính

Kết nối với BSSC
2F8807E6-74EB-40FD-8258-07597DD6B577
Hỗ trợ tài chính

Coffee Talk#1: Kết nối để cùng phát triển

Chiều ngày 10/6, BSSC đã tổ chức buổi Coffee Talk số đầu tiên với chủ đề về lĩnh vực FnB. Buổi chia sẻ đã diễn ra hết sức thành công với nhiều góc nhìn mới trong ngành từ các khách mời  Coffee Talk là chuỗi chương trình giao lưu, kết nối doanh nghiệp theo từng lĩnh vực do Trung tâm…

Chi tiết