Chương trình hợp tác

Kết nối với BSSC
Artboard 21bizzi 500 (2)
Chương trình hợp tác

ĐĂNG KÝ THAM GIA WORKSHOP “Tối đa hóa sức mạnh kinh doanh với sự tích hợp tài chính và công nghệ”

Năm 2023 đang đặt ra nhiều thách thức đối với các công ty đang tăng trưởng nhanh. Việc mở rộng quy mô hoạt động là một trong những thách thức quan trọng nhất. Việc sử dụng công nghệ và tự động hoá quy trình sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết các nút thắt cổ chai và cải thiện năng…

Chi tiết