Startup Exchange 2016

AMAZING HOME- NỘI TRÚ TIẾNG ANH CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Amazing Home  là chương trình nội trú tiếng Anh dành cho sinh viên vùng tỉnh.  Đây là dự án song song với chương trình đại học, bổ sung tất cả những gì 1 sinh viên cần có như tiếng anh, kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ chuyên ngành – Top 5 học bồng DPI 2016 đi giao lưu tại Havard, Team AH được mời làm đại biểu tham dự Hội nghị giới trẻ toàn cầu 2017 tại Hawaii. Dự…

Read More

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam