Điểm tin

Kết nối với BSSC
Xu-huong-va-phuong-thuc-moi-trong-kinh-doanh-online-Business-Startup-Support-Centre-BSSC
Điểm tin

Xu hướng và phương thức mới trong kinh doanh online

Ước tính, thương mại điện tử của Việt Nam năm 2023 tăng trưởng hơn 25% so với năm trước, đạt 20,5 tỷ USD. Trong đó, quy mô bán lẻ hàng hóa trực tuyến đạt17,3 tỷ USD. Số liệu này được công bố vào cuối tháng 4/2024 trong báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024, Hiệp…

Chi tiết