Sát cánh cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, BSSC dồn toàn bộ nguồn lực quyết liệt triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ Startup/SME vô cùng thiết thực Chiến dịch [B.S.S. on Covid-19 | BSSC Support Startup on Covid-19] Bao gồm chuỗi hoạt động: [Mentoring 1on1 | Cố vấn 1:1] Chuyên gia của BSSC mentoring 1on1 lắng nghe thực trạng dự án, tư vấn giải pháp ứng phó và kết nối nguồn lực giúp Startup vượt qua khủng hoảng…