B.S.S.on Covid-19

BSSC CONNECT | FOR RETAIL Kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

BSSC CONNECT | FOR RETAIL mang đến CƠ HỘI HỢP TÁC KINH DOANH giữa Kênh Phân Phối và Nguồn Cung Sản Phẩm: Dự án Kênh Phân Phối cần tìm nguồn cung sản phẩm ổn định về chất lượng và số lượng. Dự án đã có sản phẩm tìm Kênh Phân Phối uy tín và hiệu quả để tìm đầu ra cho sản xuất. Cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về ngành Retail. Cá nhân có vốn nhàn rỗi và…

Read More

BSSC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM ĐỐI MẶT VỚI KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU COVID-19

Sát cánh cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, BSSC dồn toàn bộ nguồn lực quyết liệt triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ Startup/SME vô cùng thiết thực Chiến dịch [B.S.S. on Covid-19 | BSSC Support Startup on Covid-19] Bao gồm chuỗi hoạt động: [Mentoring 1on1 | Cố vấn 1:1] Chuyên gia của BSSC mentoring 1on1 lắng nghe thực trạng dự án, tư vấn giải pháp ứng phó và kết nối nguồn lực giúp Startup vượt qua khủng hoảng…

Read More

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam