Các dịch vụ dành cho Startup

Enterprise JANDI

Toss Lab hỗ trợ miễn phí 1 năm phiên bản Enterprise JANDI cho 100 doanh nghiệp tại Việt Nam và không giới hạn số lượng tại Đà Nẵng


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.