Các dịch vụ dành cho Startup

Enterprise JANDI

Toss Lab hỗ trợ miễn phí 1 năm phiên bản Enterprise JANDI cho 100 doanh nghiệp tại Việt Nam và không giới hạn số lượng tại Đà Nẵng

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam