featured image

BSSC công bố chương trình ươm tạo tại không gian khởi nghiệp Phú Nhuận

Chương trình duy nhất tại TP. HCM ươm tạo các nhóm dự án/Doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và các dự án có tác động xã hội. Chương trình ươm tạo kéo dài 01 năm. Chúc mừng 5 dự án được lựa chọn tham gia chương trình và nhận các hỗ trợ:

  • Hỗ trợ văn phòng miễn phí 01 năm
  • Mentoring 1:1 với chuyên gia xuyên suốt 12 tháng.
  • 12 tháng ươm tạo với nhiều hoạt động chuyên sâu tập trung vào phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh do BSSC vận hành chính.
  • Hỗ trợ tài chính: ưu tiên vay vốn từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi.