BSSC công bố chương trình ươm tạo tại không gian khởi nghiệp Phú Nhuận

Chương trình duy nhất tại TP. HCM ươm tạo các nhóm dự án/Doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và các dự án có tác động xã hội. Chương trình ươm tạo kéo dài 01 năm. Chúc mừng 5 dự án được lựa chọn tham gia chương trình và nhận các hỗ trợ:

  • Hỗ trợ văn phòng miễn phí 01 năm
  • Mentoring 1:1 với chuyên gia xuyên suốt 12 tháng.
  • 12 tháng ươm tạo với nhiều hoạt động chuyên sâu tập trung vào phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh do BSSC vận hành chính.
  • Hỗ trợ tài chính: ưu tiên vay vốn từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi.Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam