featured image

StartupBlink công bố xếp hạng “Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024″

Báo cáo được StartupBlink thu thập dữ liệu từ 1.000 thành phố trên 100 quốc gia khác nhau, lần đầu được công bố vào năm 2017. Xét trên khu vực Đông Nam Á, Việt Nam duy trì vị trí thứ 5 trong xếp hạng khu vực. Trong khi đó, sau khi mất 4 bậc vào năm 2023, Việt Nam lấy lại động lực tích cực leo 2 bậc lên vị trí thứ 56.

BSSC vinh dự trở thành Ecosystem partner của StartupBlink tại Việt Nam.