Bà Cindy Chow

Giám đốc điều hành Quỹ Doanh nhân Alibaba Hồng Kông (AEF)

Cindy Chow là Giám đốc điều hành của Quỹ Doanh nhân Alibaba Hồng Kông (AEF) từ năm 2015. AEF hỗ trợ thực hiện hoá ước mơ và tầm nhìn của doanh nghiệp và cộng đồng của cá cá nhân hoặc doanh nhân. Và để thưjc hiện sứ mệnh trên, AEF đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và tổ chức nhiều sự kiện/chương trình để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần kinh doanh.

Tham gia Tập đoàn Alibaba vào năm 2007 với vai trò là Giám đốc cấp cao về tài chính Quốc tế, Bà đảm nhận các hoạt động kiểm soát năng lực tài chính và hiện tại đang là Giám đốc Điều hành cho Quỹ. Bà có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các công ty niêm yết ở Hong Kong, chuyên về các lĩnh vực tài chính, báo cáo quản lý và lập kế hoạch.

Bà Cindy tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và được chứng nhận là Kế toán viên công. Bà đảm nhận nhiều vai trò nổi bật khác như: Thành viên của Ủy ban Đổi mới, Công nghệ và Tái công nghiệp hóa, Thành viên của Ủy ban Thường trực về Giáo dục và Nghiên cứu Ngôn ngữ của Chính phủ HKSAR, thành viên của Hội đồng An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp, Phó hiệu trưởng Toàn cầu Cựu sinh viên Ban cố vấn của Đại học Trung văn Hồng Kông, thành viên của Ủy ban Đổi mới, Công nghệ và Tái công nghiệp hóa của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, cố vấn của nguồn quỹ “Our Hong Kong Foundation”, giám đốc của Quỹ SEED, v.v. Thông qua các sáng kiến khác nhau do AEF đưa ra và trong khả năng của mình, Bà Cindy luôn mong muốn những công việc mình đang đảm nhiệm sẽ phần nào hỗ trợ những người trẻ tuổi giải phóng tiềm năng của họ và theo đuổi một tương lai phát triển hơn.