Aversafe – Bảo mật thông tin trên toàn Thế giới.

*Chủ dự án: Andrew Duck

 

Aversafe ngăn chặn việc giả mạo và làm giả tài liệu, giấy phép và thông tin đăng nhập. Phần mềm này hỗ trợ các trường đại học, nhà chức trách và cơ quan công cộng cấp các thông tin kỹ thuật số có thể kiểm chứng. Các cá nhân yêu cầu các thông tin này vào ví di động cá nhân và có thể chia sẻ thông tin này với nhà tuyển dụng, ngân hàng, công ty bảo hiểm và cơ quan chức trách để cắt giảm chi phí, tăng uy tín và giảm trách nhiệm pháp lý. Nền tảng của chúng tôi hoạt động toàn cầu và bảo mật các tài liệu, giấy phép và thông tin đăng nhập dưới mọi hình thức.

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam