Võ Hiếu

BSSC CONNECT | FOR RETAIL Kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

BSSC CONNECT | FOR RETAIL mang đến CƠ HỘI HỢP TÁC KINH DOANH giữa Kênh Phân Phối và Nguồn Cung Sản Phẩm: Dự án Kênh Phân Phối cần tìm nguồn cung sản phẩm ổn định về chất lượng và số lượng. Dự án đã có sản phẩm tìm Kênh Phân Phối uy tín và hiệu quả để tìm đầu ra cho sản xuất. Cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về ngành Retail. Cá nhân có vốn nhàn rỗi và…

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP – BSSC INTERNSHIP PROGRAM 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP – BSSC INTERNSHIP PROGRAM 2021 BSSC INTERNSHIP PROGRAM là chương trình thực tập, được thiết kế tinh gọn và chuyên sâu, với thời lượng 2,5 tháng, nhằm mang lại cơ hội trải nghiệm làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo. Các hoạt động đào tạo thường xuyên, phân công thực hiện dự án thực tế được dựa trên phương thức 50/30/20: 50%: trải nghiệm công việc thực tế 30%: báo cáo và hoạch định…

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP – BSSC INTERNSHIP PROGRAM 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP – BSSC INTERNSHIP PROGRAM 2021 BSSC INTERNSHIP PROGRAM là chương trình thực tập, được thiết kế tinh gọn và chuyên sâu, với thời lượng 2,5 tháng, nhằm mang lại cơ hội trải nghiệm làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo. Các hoạt động đào tạo thường xuyên, phân công thực hiện dự án thực tế được dựa trên phương thức 50/30/20: 50%: trải nghiệm công việc thực tế 30%: báo cáo và hoạch…

Read More

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam