Trương Lý Hoàng Phi: Giới khởi nghiệp sẽ tận dụng cơ hội từ APEC

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM (BSSC TP.HCM) tin rằng, giới khởi nghiệp Việt Nam có nhiều điều kiện để thu hút các nguồn lực từ các nền kinh tế APEC.
.
Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệpTP.HCM

Ở góc độ của đơn vị hỗ trợ giới khởi nghiệp, bà nghĩ thế nào về các cơ hội từ mạng lưới khởi nghiệp trong khối APEC  đang được đề xuất?

Trong các nền kinh tế APEC, có nhiều nền kinh tế khá mạnh trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Họ đã đi trước, và đã có nhiều kinh nghiệm mà chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều.

Việc hình thành mạng lưới khởi nghiệp sẽ thúc đẩy cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của các nền kinh tế đi trước và cơ hội học hỏi của giới khởi nghiệp đi sau, trong đó có giới khởi nghiệp Việt Nam.

Tất nhiên, kết quả của việc trao đổi, học hỏi này còn phụ thuộc vào khả năng của chúng ta, nhưng rõ ràng là giới khởi nghiệp đang đứng trước yêu cầu là phải thay đổi, thay đổi tư duy, cách làm… để học hỏi, tiếp nhận những kinh nghiệm hay…

Vậy còn khả năng tìm kiếm các nguồn đầu tư?

Một số nền kinh tế APEC có những nguồn lực dành cho các thị trường mới nổi như Việt Nam. Vì trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được coi là một trong những thị trường đang lên trong hoạt động đổi mới sáng tạo, tất nhiên chưa phải chín muồi, nhưng đánh giá về mặt tiềm năng là có.

Với đánh giá đó, chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội từ bây giờ để tận dụng thêm các nguồn lực từ các nền kinh tế APEC để thúc đẩy tiềm năng cho thị trường khởi nghiệp Việt Nam và cho các mô hình khởi nghiệp ở Việt Nam.

Nghĩa là, bài toán chúng ta đang phải đổi mặt là điều kiện thực tế khiến chúng ta phải thay đổi, nhưng thực tế chúng ta thay đổi được bao nhiêu là phụ thuộc vào từng thành viên của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Tôi tin là giới khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang thay đổi rất mạnh.

Riêng với BSSC TP.HCM thì sao, có thể tìm kiếm được gì từ mạng lưới khởi nghiệp APEC?

BSSC hiện có mảng quan hệ quốc tế, nhưng chưa đủ mạnh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các nguồn lực quốc tế, nguồn lực về nhân lực, tài lực, trí lực – tư vấn giải pháp, thâm nhập thị trường…

Hiện tại, các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam chưa phải quá mạnh, nhưng trong giai đoạn hiện nay có nhiều điều kiện phát triển để chúng ta và bên ngoài nhìn thấy đây là thị trường tiềm năng, cũng có nhiều cơ sở để chứng minh chúng tôi là đối tác phù hợp…

Nghĩa là, bài toán chúng ta đang phải đổi mặt là điều kiện thực tế khiến chúng ta phải thay đổi, nhưng thực tế chúng ta thay đổi được bao nhiêu là phụ thuộc vào từng thành viên của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
Khánh Linh
Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: