Travelearn – Đi để Học

Học viên được trang bị những kiến thức cần thiết về một hoặc một vài nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, nông nghiệp tại địa phương mà chương trình phối hợp tổ chức.

Giơi thiệu dự án

Học viên được trang bị những kiến thức cần thiết về một hoặc một vài nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, nông nghiệp tại địa phương mà chương trình phối hợp tổ chức. Khi chuyến đi bắt đầu, học viên sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động trong suốt quá trình. Việc học diễn ra trong suốt thời gian này. Bạn phải đặt câu hỏi, thu thập các thông tin xoay quanh chủ đề, vấn đễ đã được đặt ra tư đầu, cùng với đó là khai thác những chứng cứ quan trọng cho phần cuối cùng. Kết thực khóa học sẽ là khởi đầu của bạn với các hoạt động bổ trợ tiếp theo để giúp bạn vững vàng kỹ năng cơ bản và kiến thức xã họi nền tảng cho sự học và sự nghiệp của mình.

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: