Tiến trình xét chọn Vườn ươm Doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tiến trình xem xét trải qua 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1. Đánh giá ý tưởng kinh doanh và thẩm định Dự án

–          Đánh giá sơ bộ

Ban điều hành Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ cùng với Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia của Vườn ươm là những trí thức, doanh nhân thành, có nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ tiến hành đánh giá tính khả thi của phuơng án kinh doanh.

Quá trình này cũng bao gồm việc Danh gia y tuong

    • Hỗ trợ, tư vấn chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch kinh doanh;
    • Hỗ trợ xem xét và hiệu chỉnh Phương án tài chính đảm bảo tính khoa học, hiệu quả;
    • Trợ giúp, hướng dẫn các nội dung khác liên quan đến thủ tục tham gia Vườn Ươm đối với những dự án vượt qua vòng thẩm định sơ bộ và xét thấy có tính khả thi cao.

–          Đánh giá bổ sung

Ban điều hành Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ cùng với Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia của Vươn ươm Doanh nghiệp trẻsẽ sắp xếp một buổi làm việc trực tiếp để Doanh nghiệptrình bày dự án. Quá trình đánh giá này sẽ tập trung để làm rõ và hoàn thiện các nội dung chuyên sâu của Doanh nghiệp; Mức độ sẵn sàng và quyết tâm của những cá nhân đứng đầu doanh nghiệp.

Kết quả sẽ được công bố giai đọan đánh giá bổ sung.

Giai đoạn 2. Tham gia Vườn ươm và bắt đầu quá trình ươm tạo

Uom tao DNQuá trình ươm tạo được thực hiện tối đa là 03 năm. Trong ba năm của quá trình ươm tạo, Doanh nghiệp trong Vườn ươm cần thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với Ban điều hành Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ để đảm bảo sự thành công cho Doanh nghiệp được ươm tạo.

Đồng thời, trong quá trình này, Doanh nghiệp có thể đề nghị các sự hỗ trợ cần thiết và cùng với Ban Điều hành Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ triển khai thực hiện vào từng thời điểm phù hợp. Quá trình ươm tạo được thực hiện theo mô hình sau:

Giai đoạn 3. Tốt nghiệp Vườn ươmTot nghiep vuon uom

  • Sau khi xem xét tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian ươm tạo, Ban điều hành Vườn ươm doanh nghiệp sẽ xem xét thời điểm tốt nghiệp vườn ươm cho các doanh nghiệp.
  • Sau khi tốt nghiệp, Doanh nghiệp hoạt động một cách độc lập và không sử dụng các tiện ích về cơ sở vật chất của Vườn ươm doanh nghiệp trẻ. Dù vậy, Doanh nghiệp cũng sẽ vẫn được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác của Vườn ươm doanh nghiệp trẻ (tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại..) với mức phí ưu đãi đặc biệt trong suốt hai năm tiếp theo từ khi tốt nghiệp.
  • Doanh nghiệp tốt nghiệp vườn ươm có trách nhiệm duy trì mối quan hệ và hỗ trợ công đồng doanh nghiệp được ươm tạo trong Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.