Cảm ơn bạn đã quan tâm đến BSSC và sử dụng bộ nhận diện của BSSC cho các thiết kế của bạn. Chúng tôi rất vui nếu bạn gởi lại cho chúng tôi thiết kế cuối cùng của bạn cũng như nội dung chi tiết về chương trình mà bạn hợp tác cùng BSSC, chúng tôi sẽ xem xét để đăng tải nó trên các kênh truyền thông của BSSC (email: [email protected]) Logo dùng để thiết kế (file Ai) Logo…