Lợi ích của DN khi tham gia Vườn Ươm

Doanh nghiệp tham gia Vườn ươm doanh nghiệp trẻ được quan tâm hỗ trợ ở mức cao nhất các điều kiện đảm bảo cho hoạt động:Slide1

    • Hỗ trợ tư vấn chuyên gia trong việc phát thảo chiến lược, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, các kỹ năng điều hành thông qua đội ngũ doanh nhân, trí thức giàu kinh nghiệm cộng tác với BSSC;
    • Hỗ trợ tài chính dưới hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất;
    • Hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp (mặt bằng làm việc tại vị trí Trung tâm TPHCM, trang thiết bị văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại..);
    • Hỗ trợ nhân lực thực hiện các công việc thường xuyên hoặc bán thường xuyên cho doanh nghiệp (lễ tân, thư ký, kế toán..);
    • Hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua các chương trình giao lưu nhằm tìm kiếm và giới thiệu các đối tác kinh doanh, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.