Hình ảnh CCDNKN ky 8

  • Một số hình ảnh của Câu chuyện DNKN Kỳ 8 – Giải mã mô hình Kinh doanh theo chuỗi – Cần “Thời” hay cần “Nghề”?

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: