Phiếu khảo sát sau chương trình

Một số trình duyệt có thể không hiển thị form trực tuyến, nếu Anh/chị không thể điền form trực tiếp, xin vui lòng click vào link dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/1PPjAbdXFC7lqGZB78uh4W3FjP6Fy5bFRWZG_3LhcewY/viewform

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: