MCOMMERCE CHATBOT – HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Dự án cung cấp hệ thống hỗ trợ xây dựng hệ thống chatbot và hệ thống CRM hỗ trợ cho dịch vụ ăn uống online.

MCommerce Chatbot giúp bạn dễ dàng tạo các câu chuyện để tương tác trực tiếp với người dùng và truyền tải các chính sách chăm sóc hậu mãi tốt nhất qua các nền tảng chat hiện tại đặc biệt là Facebook Messenger.

Về mặt ứng dụng chúng tôi muốn phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh doanh online khác nhau, tuy nhiên điều đó là điều không thể đối với tôi trong thời gian hiện tại. Nên chúng tôi nhắm đến các khách hàng chính ở các lĩnh vực dịch vụ ăn uống online, dịch vụ truyền thông báo chí và một số dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

82. MCommerce 3 82. MCommerce 4 82. MCommerce 5

 

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: