Ý tưởng khởi nghiệp có thể quyết định thành công của 1 startup. Ngay cả nhà kinh doanh tài ba nhất cũng có thể thất bại nếu bắt đầu với 1 ý tưởng tồi. Cùng xem những nguyên tắc dưới đây để tăng cơ hội thành công của bạn.

infographic-10-nguyen-tac-khi-xay-dung-mot-y-tuong-startup