Hoan Long Group

Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ
Tài trợ toàn bộ máy tính Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: