Đăng ký tham dự Câu chuyện Doanh Nhân Khởi nghiệp

banner web KyIX

Trong trường hợp một số trình duyệt không hiển thị được form đăng ký online tại đây, các bạn vui lòng chuyển sang link sau để đăng ký tham dự chương trình

https://docs.google.com/a/bssc.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dE1VaTJUYlpOcDhLYUYtWnc5dnpwcnc6MA#gid=0

 

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: