PNJ

Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ
Tham gia chương trình “Diễn đàn Café Khởi nghiệp” tổ chức tại Quận 2 T5/2011
Tham gia chương trình Hội thảo “Đón đầu xu hướng khởi nghiệp 2013” T12/2012

About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: