Giới thiệu chương trình đào tạo “Khởi sự kinh doanh”

DT-Gioithieu

–     Là chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp thực hiện theo Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” của UBND TP. Hồ Chí Minh.

–     Là khoá học được Ngân sách nhà nước và Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên Khởi nghiệp tài trợ học phí cho học viên đến 60%.

 

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

DT-Muc-tieu

 

SAU KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ CƠ HỘI

 DT-sau-khoa-hoc

 

    ÐĂNG KÝ NGAY!


DT-Lienhe

BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.

(Tiếng Việt) Thông tin liên hệ

(Tiếng Việt) Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

(Tiếng Việt) Đăng ký

(Tiếng Việt) Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.