Dong A

Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ
Tham gia chương trình Ngày hội Khởi nghiệp T3/2011
Đối tác chính về tín dụng – ngân hàng

BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.

(Tiếng Việt) Thông tin liên hệ

(Tiếng Việt) Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

(Tiếng Việt) Đăng ký

(Tiếng Việt) Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.