Startup Wheel 2017

DOUBLE COAL FIRED BOILER PHAN RETORT

The company offers two main products including single coal fired boiler (Phan Retort 1) and double coal fired boiler (Phan Retort 2) with outstanding advantages such as minimizing the amount of toxic gas to the environment compared to traditional coal fired boiler, using Hoang Cam stove priciple to limit distant smoke, fast coalization time, high coalization efficiency and carbon content of coal.

Read More

AGRICONNECT – Nhà trồng nấm tự động ứng dụng IoT

Mô hình nhà trồng nấm tự động ứng dụng IoT cung cấp giải pháp giám sát môi trường và điều khiển tự động các thiết bị nhằm đảm bảo môi trường tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng của nấm. Người dùng có thể quan sát và theo dõi thông tin bên trong nhà trồng nấm qua giao diện website, IP camera. Đồng thời, phần mềm cũng tự động phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp điều…

Read More
About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: