Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ Tham gia chương trình “Diễn đàn Café Khởi nghiệp” tổ chức tại Quận 2 T5/2011 Tham gia chương trình Hội thảo “Đón đầu xu hướng khởi nghiệp 2013” T12/2012