CẦN THƠ – SƠ TUYỂN STARTUP WHEEL 2016

Sáng ngày 11/6/2016, tại Đại học Cần Thơ, BTC đã tiến hành đào tạo và sơ tuyển đối với thí sinh cụm miền Tây

 

About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: