Business Plan Testing

Để lập phương án tài chính sơ bộ cho một dự án, các Anh/chị vui lòng nhập đầy đủ các thông số của dự án và bấm “Kết quả” để xem tính hiệu quả của phương án

 

1. Giá bán 1 sản phẩm: (*bắt buộc nhập)
2. Giá vốn 1 sản phẩm (bao gồm tất cả các khoản chi phí TRỰC TIẾP tạo nên sản phẩm, chi phí này sẽ tăng tương ứng với số lượng sản phẩm tạo ra):(*bắt buộc nhập)

CP nguyên vật liệu để tạo ra 1 sản phẩm

CP lương/1 sản phẩm của bộ phận trực tiếp sản xuất

CP điện, nước…./1 sản phẩm.

CP bao bì, quảng cáo/1 sản phẩm

CP khác

3. Chi phí đầu tư ban đầu
3.1. Chi phí chuẩn bị kinh doanh

Các khoản đặt cọc (tiền hàng, mặt bằng, kho bãi, mở tài khoản ngân hàng ..)

Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh… (nếu có)

Thiết kế website

Các chi phí khác

3.2. Mua sắm máy móc, thiết bị:

Trang trí nội thất, bản hiệu, bàn ghế….

Mua máy móc, thiết bị

Các chi phí khác

4. Các định phí

Chi phí thuê mặt bằng/tháng

Chi phí lương quản lý/tháng

Thuế môn bài/năm (nếu có đăng ký kinh doanh)

Các chi phí khác/tháng

5. Số lượng sản phẩm dự kiến bán ra
SL sản phẩm bán 1 ngày

(của năm đầu tiên)

SL sản phẩm bán 1 ngày

(của năm thứ 2)

SL sản phẩm bán 1 ngày

(của năm thứ 3)

SL sản phẩm/ngày
Số ngày bán/tháng

(VD: 30 ngày/tháng)

(VD: 30 ngày/tháng)

(VD: 30 ngày/tháng)

BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.

(Tiếng Việt) Thông tin liên hệ

(Tiếng Việt) Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

(Tiếng Việt) Đăng ký

(Tiếng Việt) Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.