Pham Thi Tuyet Trinh

PNJ

Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ Tham gia chương trình “Diễn đàn Café Khởi nghiệp” tổ chức tại Quận 2 T5/2011 Tham gia chương trình Hội thảo “Đón đầu xu hướng khởi nghiệp 2013” T12/2012

Read More

Bat dong san Phat Dat

Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ Tài trợ xây dựng ban đầu Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Tham gia Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp T1/2011 Tham gia chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp Vườn ươm” T9/2011

Read More
About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: