Các dự án tham gia VIETNAM STARTUP DAY 2019 (cập nhật)

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam