Điều kiện vay vốn dành cho Doanh nghiệp

Định nghĩa: Dự án doanh nghiệp là dự án của đơn vị hoạt động theo giấy phép thành lập doanh nghiệp nhưng không quá 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp phép, đồng thời doanh nghiệp phải có ít nhất một thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật (sẽ là người đại diện đứng tên trong Hợp đồng vay vốn) thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

  • Độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi
  • Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (có hộ khẩu hoặc KT3);
  • Có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi dân sự;

Đối tượng và yêu cầuThủ tục, hồ sơQuy trình vay vốnCâu hỏi thường gặp

1. Đối tượng và yêu cầu vay vốn:

  • Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sau đây:

–   Doanh nghiệp triển khai dự án mới, tạo việc làm cho lao động;

–   Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành – lĩnh vực ưu tiên phát triển của TP HCM;

–   Doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh;

     Doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo, tạo giá trị gia tăng.

  • Một số yêu cầu khi doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh Niên Khởi nghiệp:

       khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết;

       dự án đầu tư, phương án sản xuất – kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả;

–    Hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

       Mục đích sử dụng vốn vay hợp lý và hợp pháp.

     Đối tượng (đại diện) vay vốn đều không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác.

Group of business partners discussing paper at meeting in office

 2. Thủ tục, hồ sơ vay vốn: 

Để vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, người vay phải hoàn tất những hồ sơ sau:

Image of business people hands on top of each other

     Đơn đề nghị kiêm phương án vay vốn (có xác nhận của địa phương cư trú) (Tệp đính kèm)

       Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của người vay vốn.

       Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của người bảo lãnh.

      Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập doanh nghiệp và các giấy phép khác theo đúng quy định của pháp luật.

         Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.

         Giấy tờ chứng minh thu nhập người bảo lãnh.

      Từ 03 – 05 hình ảnh thực tế của dự án được chụp không quá 01 tháng.

       Các giấy tờ khác chứng minh sự tồn tại của dự án.

–     Phiếu đăng ký tham gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ (theo mẫu)

3. Quy trình vay vốn

Group of business partners interacting while planning work at meeting

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ vay vốn, Chủ dự án nộp bộ hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

   Khi nhận được hồ sơ của chủ dự án, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu bổ sung các nội dung cần thiết (nếu có).

   Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ trực tiếp tiến hành thẩm định tính khả thi của dự án. Sau khi thẩm định, Trung tâm sẽ xem xét, quyết định việc ký hợp đồng và phát vay cho dự án.

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: