Điều kiện tham gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ

Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc thời gian hoạt động dưới 03 (ba) năm và các cá nhân có dự án kinh doanh khả thi muốn thành lập doanh nghiệp là những đối tượng phục vụ của Vườn ươm doanh nghiệp trẻ. Vườn ươm ưu tiên cho các Doanh nghiệp/cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ – thương mại – truyền thông và công nghệ.

  1. Điều kiện về phía Doanh nghiệpbusiness-plan-start-up-business

          Mô hình, chiến lược kinh doanh có sự sáng tạo và độc đáo;

         Người nộp đơn phải xuất trình một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm tối thiểu là kế hoạch hoạt động cho 05 năm đầu tiên;

         Doanh nghiệp tạo ra tối thiểu 02 vị trí công việc toàn thời gian;

         Các chi tiêu tài chính cho hoạt động doanh nghiệp phải phù hợp với nguồn lực tài chính được tài trợ hoặc đã huy động được

          Thu nhập bình quân của lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định

  1. Điều kiện về phía cá nhân

Ca nhan          Trong độ tuổi từ 18 đến 35, trừ một số ngành có qui định của pháp luật về tuổi người đứng đầu vượt ngoài giới hạn độ tuổi qui định;

          Cam kết làm việc toàn thời gian cho doanh nghiệp đề xuất;

          Có kinh nghiệm hoặc quá trình đào tạo liên quan đến ngành nghề của doanh nghiệp là một lợi thế

          Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.