Danh sách các dự án được đầu tư từ SpeedUp thông qua BSSC

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam